Algemene voorwaarden

OFZE Algemene voorwaarden – Mei 2022

Aansprakelijkheid:
Geocaching brengt risico’s met zich mee voor zowel de deelnemer in kwestie als zijn bezit. Er zijn omstandigheden die het niet toelaten om naar een cache te zoeken zoals weersomstandigheden, lichamelijke conditie, terreinomstandigheden en outdoor sport en/of klimervaring.

Bedenk dit voor je op zoek gaat naar een cache gebruik je eigen gezonde verstand.

Houd in ieder geval rekening met het volgende:
  • Geocaching is een recreatieve wandelsport en geen wedstrijd.
  • De deelnemers worden als toeristen op een individuele uitstap gezien en dienen zich ten allen tijden te houden aan de wettelijke bepalingen en verkeersregels.
De organisatoren van het OFZE kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen van de deelnemers, hun metgezellen of ongevallen met derden. Of schade/ongevallen berokkend door de deelnemers aan derden . Ook zijn de organisatoren niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers.

Prijzen:
Alle prijzen op de OFZE website zijn vermeld in Euro.

Het OFZE team is een kleine onderneming, kleine onderneming zijn onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Hierdoor is de BTW niet van toepassing.

Betalingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

Herroepingsrecht:
Indien je iets bij het OFZE aankoopt, kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen worden ontbonden.

Annuleringen:
Mocht je onverhoopt niet kunnen, dan kan je een deel van je gemaakte kosten terug gestort krijgen.
Wij hanteren een aantal voorwaarden voor het bedrag dat je terug krijgt. Dit is om de reeds gemaakte kosten te kunnen dekken die we voor jou gemaakt hebben.
  • Bij een annulering voor 12-10-2022  berekenen wij €2,50 per ticket (vanaf 13 jaar)
  • Bij een annulering na 12-10-2022 en voor 5-11-2022 berekenen wij €5,00 per ticket (vanaf 13 jaar)
  • Annuleringen na 5-11-2022 zullen wij niets terug storten
De deelnemer verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden.